Praktickými dovednostmi
k praktickému životu

Bádání, objevování a experimentování

Title

Nech­me děti obje­vo­vat svět pro­střed­nic­tvím bádá­ní, obje­vo­vá­ní a experimentování.

Manuálně zaměřené aktivity

Title

Nech­me jejich ruce „uzrát ve svo­bod­né“ pro­střed­nic­tvím manu­ál­ně zamě­ře­ných akti­vit. 

Svět polytechnické výchovy, to už dávno nejsou jen pracovní aktivity.

Reálné nástroje…

Radost z nových objevů…

Soulad s přírodou…

… to je poly­tech­nic­ká výchova

Chcete vědět, chcete znát,
jak se z polytechniky s dětmi radovat?

On-line kurzy

 

TO MĚ ZAJÍMÁ

Webináře

 

CHCI VĚDĚT VÍC

Prezenční semináře

 

TO JE PRO MĚ

Inspirace, které můžete s dětmi ihned využít

 

Luční poznávací stezka

 

Publikace Polypohádky

 

Soubor pracovně-řemeslných aktivit pro školkáčky

Luční naučná stezka-Ze života hmyzu
PUBLIKACE Polypohadky
Soubor pracovně-řemeslných aktivit pro školkáčky

Novinky do Vaší emailové schránky

Už vám neu­nik­nou žád­né novin­ky, akce, tipy ani inspirace

Ple­a­se wait…

Děku­ji za Váš zájem!

Chcete ještě více?

Při­dej­te se k více než 5.100 peda­go­gům a mamin­kám ve face­boo­ko­vé sku­pi­ně 

POLY­tech­nic­ké INSPIRACE PRO ŠKOLKÁČKY